Libelles op nieuwe locatie 2018 (herplaatsing door fa. Strobos)

RVS lexan ca. 240/400 x 600 x 600 cm. Ledeboerpark Enschede