Hier ziet U de entree van de Stichting de Werkhaven

waarvan mijn atelier deel uit maakt