Hier ziet U de entree van de Stichting de Kunsthaven

waarvan mijn atelier deel uit maakt